Wakuum gomogenizator kosmetiki krem ​​öndürýän maşyn

YODEE Akylly wakuum birmeňzeş emulsifikator, derini bejermek önümlerini öndürmekde hökmany saýlanan modelleriň biridir.Haçan-da material wakuum ýagdaýynda bolsa, ýokary gyrkyjy emulsifikator bir fazany ýa-da birnäçe fazany iň bolmanda başga bir üznüksiz fazada çalt we deň paýlaýar.Stator bilen rotoryň arasyndaky dar aralykda materialy her minutda ýüzlerçe müň gidrawliki gyrkymlara çydap bilmek üçin maşyn tarapyndan getirilen güýçli kinetik energiýany ulanýar.Merkezden gaçyryş ekstruziýasynyň, täsiri, ýyrtylmagy we ş.m. giňişleýin hereketi bir bada deň derejede dargaýar we emulsiýa edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gazanyň esasy diagrammasy

wubskd (1)

Umumy gurluşwakuum gomogenleşdiriji emulsirlenen :

Aýratynlyk

Te Teflon gyryjylary bilen gapma-garşylykly haýal garyşyk

All Esasy enjamy görkezmek üçin dolandyryş paneli T&S reňk görnüşi.

The Gapagyň gidrawliki göterilmegi

Product Taýýar önümiň çykarylyşyny ýeňilleşdirmek üçin gidrawlik gäminiň egilmegi

Little Eserler

Acu Wakuum çig malynyň aşagynda sorulmak ýa-da taýýar önümi çykarmak üçin merkezi aşaky klapanlar

The Garyşyk fazalaryny barlamak üçin ýagtylyk bilen penjire

Geljek

Sp Gämi spreý top ýa-da CIP ulgamy bilen arassalanýar

Counter Garşy aýlanýan pyçak ulgamy we PTFE gyryjy bilen garyşmak

Hyd Gidrawlik ulgamy bilen gäminiň gapagy we gäminiň egilmegi

Glass Gazanyň önümçilik ýagdaýyna aýna çukur we aýna çyrasy bilen wizual gözegçilik ediň

Oil Nebit we suw gämisi bilen çig malyň öňüni almak

Little Eserler kiçi çeňňek we poroşok

Pip Turbageçiriji GMP standart ulgamy

Parametr

Potensial Gomogenizator motor (KW) Garyjy motor (KW) Wakuum nasosy (KW) suw küýzesi (KW) gazanyň garyndysy (KW) suw küýzesini ýylatmak (KW) küýzäni gyzdyrmak (KW)
250L 5.5 2.2 1.5 0.55 0.55 12 9
300L 5.5 3 3 0.75 0.75 18 9
400L 7.5 4 3 0.75 0.75 18 9
500L 11 4 3 1.1 1.1 18 9
1000L 15 5.5 3.85 1.5 1.5 27 18
2000L 18.5 7.5 3.85 2.2 2.2 36 27
3000L 22 11 11 3 3    
5000L 37.5 15 11 5.5 5.5    

Bu emulsiýa maşynynyň gurluşy, esasan, uly kuwwatly emulsiýa maşynlaryna, senagat taýdan öndürilen önümçilige gönükdirilendir we köp sanly emulsiýa maşynlary bilen bilelikde ulanylyp bilner.Kombinirlenen emulsifikasiýa enjamy SUS304 materialynyň suw geçirmeýän iş platformasy, garawul basgançaklary we material göteriji ulgamlar, agram ulgamlary we PLC uzakdan dolandyryş ulgamlary bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Adaty önümçilik bilen deňeşdirilende, bu awtomatlaşdyrylan önümçilik ulgamy zähmeti azaldyp biler we ýokary önümçilik netijeliligine eýe bolar.

Birleşdirilen görnüş

Birleşdirilen görnüşgidrawlik lift emulsifikator mikseri :

wubskd (2)

Agram ulgamy

wubskd (3)
wubskd (4)
wubskd (5)

Uzakdan dolandyryş ulgamy

wubskd (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň