Autarym awtomatiki doldurma enjamy

 • 30ml ýarym awtomatiki dik göwrümli suwuk pasta doldurma enjamy

  30ml ýarym awtomatiki dik göwrümli suwuk pasta doldurma enjamy

  Autarym awtomat pasta doldurma maşyn, esasan orta we ýokary ýapyşykly önümler üçin.Enjamyň iki görnüşi bar: bir kelleli pasta doldurýan maşyn we goşa kelleli pasta doldurma maşyn.

  Dik doldurma enjamy, ýokary konsentrasiýaly materiallary çykarmak we çykarmak üçin silindriň porşony we aýlaw klapanyny herekete getirýän üç taraplaýyn ýörelgäni ulanýar we doldurmagyň sesini sazlamak üçin silindriň magnit gamyş wyklýuçateli bilen urulmagyna gözegçilik edýär.

  Lukmançylykda, gündelik himiýa, azyk, pestisid we ýörite pudaklarda giňden ulanylýar.Machinehli enjam poslama garşylyk we könelişme garşylygy aýratynlyklaryna eýe bolan SUS304 iýmit derejesindäki materialdan ýasaldy.

 • Autoarym awtomatik pnewmatik ýeke kelleli gorizontal suwuk doldurma enjamy

  Autoarym awtomatik pnewmatik ýeke kelleli gorizontal suwuk doldurma enjamy

  Gorizontal doldurma enjamy gysylan howa bilen doly dolandyrylýar.Esasanam partlama garşy gurşaw, ýokary howpsuzlykly önümçilik ussahanalary we häzirki zaman kärhanalarynyň talaplaryna laýyklykda elektrik üpjünçiligi talap edilmeýär.

  Pnewmatiki gözegçilik we pnewmatik ýörite üç taraplaýyn ýerleşiş sebäpli, doldurmagyň takyklygy, ýönekeý işleýşi we pes şowsuzlyk derejesi bar.Highokary konsentrasiýaly suwuklyklary we pastalary mukdar taýdan doldurmak üçin iň amatly doldurgyç.Esasan lukmançylyk, gündelik himiýa, azyk, pestisid we ýörite pudaklarda ulanylýar.

 • Yzygiderli temperatura gyzgyn mumy gyzdyryjy garyjy doldurma enjamy

  Yzygiderli temperatura gyzgyn mumy gyzdyryjy garyjy doldurma enjamy

  Wertikal suw aýlanyşygynyň hemişelik temperatura doldurýan maşyn ýyladyş we temperatura gözegçilik enjamy we agitator bilen enjamlaşdyrylandyr.Suw aýlanyş bölümini ýylatmagy we pnewmatiki mukdarda doldurmagy kabul edýär.Bu doldurma enjamy, esasan, ýokary ýapyşykly, berkitmek aňsat we suwuklygy pes bolan materiallar üçin.