Garyşyk tank

 • Poslamaýan polatdan suwuk garyjy baklary agitator bilen gyzdyryň

  Poslamaýan polatdan suwuk garyjy baklary agitator bilen gyzdyryň

  Suwuk ýuwujy garyjy tank, YODEE tarapyndan özbaşdak işlenip düzüldi.Esasan suwuk ýuwujy serişde, ýuwujy serişde, şampun, duş jeli, el arassalaýjy we beýleki önümler üçin amatlydyr.Garyjy, birmeňzeşleşdiriş, ýyladyş, sowadyş, nasos zyňylyşy, defoaming (islege bagly görnüş) we beýleki funksiýalary birleşdirýär, ýuwujy önümleri düzmek üçin içerde we daşary ýurtlarda öndürijiler üçin amatly enjamdyr.

 • Senagat himiki / kosmetiki / süýt / kurtka bilen garyjy tank

  Senagat himiki / kosmetiki / süýt / kurtka bilen garyjy tank

  Uly göwrümli önümçilik gündelik himiki önümlerde örän ýygy duş gelýär we partiýa görnüşli garyjy gämiler gurulýar we toplumlaýyn doly awtomatiki akylly önümçilik ulgamy önümiň we önümiň hilini ýokarlandyryp biler.Zawodyň gurluşyny optimizirlemek bilen bir hatarda, köp zähmet tygşytlap we kompaniýalara iş çykdajylaryny gözegçilikde saklamaga kömek edip biler.

 • suwuk el ýuwujy / gap-gaç ýuwýan / ýuwujy mikser öndürýän maşyn

  suwuk el ýuwujy / gap-gaç ýuwýan / ýuwujy mikser öndürýän maşyn

  Suwuk ýuwujy garyjy küýze esasan garyşyk gazandan, elektrik dolandyryş ulgamyndan, iş platformasyndan we beýleki böleklerden durýar. Maşyn gazanyň içindäki küýzelerden haýal tizlik bilen hereket edýär, materiallar doly garylyp, talaplara laýyk garylýar. müşderiniň önümçilik prosesi.

  Garyşyk maşyn, esasan, kir ýuwujy maşyn arassalaýjy serişde, kir ýuwujy, ýuwujy we ş.m. ýaly suwuk ýuwujy önümler üçin amatlydyr. Garyjy tank, güýçli önümçilik kuwwaty, amatly arassalaýyş we pes önümçilik bahasy bilen garyşdyrmak we çykarmak funksiýalaryny birleşdirýär.Erguwujy zawodlar üçin ilkinji saýlaw.

 • suwuk sabyn / şampun garyjy gämi agitator bilen goşa penjekli reaktor

  suwuk sabyn / şampun garyjy gämi agitator bilen goşa penjekli reaktor

  Suwuk ýuwujy birmeňzeş garyjy maşyn, esasan dürli materiallary garyşdyrmak we garyşdyrmak, özara garyşdyrmak, eritmek we mukusyň birmeňzeş garylmagy we ş.m. üçin amatlydyr. Bu dürli pudaklarda aýrylmaz enjamdyr.

  Frequygylygy öwürmek tizligini kadalaşdyrmak, diwar garyşdyrmak, ýokary gyrkymly birmeňzeş emulsiýa, ýyladyş, sowadyş, elektrik gözegçiligi, temperatura gözegçilik, iş platformasy we beýleki funksiýalary birleşdirýär.Içerki we daşary ýurt öndürijileri üçin materiallary düzmek üçin iň amatly enjam.