Habarlar

 • Tutýan maşyn näme?

  Tutýan maşyn näme?

  Gaplaýyş enjamy, doldurma liniýasynyň ýokary öndürijilige ýetip biljekdiginiň açary bolan awtomatiki doldurma önümçilik liniýasynyň möhüm bölegi.Gaplaýyş maşynynyň esasy wezipesi, spiral görnüşindäki çüýşe gapagyny konteýner ýa-da çüýşäni berk ýapmakdyr we edip biler ...
  Koprak oka
 • CIP arassalaýyş ulgamynyň kosmetika pudagynda ulanylyşy

  CIP arassalaýyş ulgamynyň kosmetika pudagynda ulanylyşy

  Müşderiniň jikme-jik zerurlyklaryna düşünensoň, YODEE topary müşderiler üçin 5T / H akymly CIP (Arassa ýerinde) ulgamyny taslady we meýilleşdirdi.Bu dizaýn, emulsiýa işleri bilen baglanyşykly 5 tonna ýyladyş tanky we 5 tonna ýylylyk izolýasiýa tanky bilen enjamlaşdyryldy ...
  Koprak oka
 • Doly doldurma önümçilik liniýasyny nädip bilmeli?

  Doly doldurma önümçilik liniýasyny nädip bilmeli?

  Doly awtomatiki doldurma liniýalaryny öndürijiler köp we dürli önümleri dolduryp bilerler.Her önümiň dürli gaplaýyş materiallary we şekilleri sebäpli gabat gelýän doldurgyç çyzyklary dürli, doldurgyç liniýalarynda maşynlaryň konfigurasiýalary hem başga.Şeýle-de bolsa ...
  Koprak oka
 • Sheokary gyrky vakuum emulsifikator mikserine yzygiderli tehniki hyzmat gerekmi?

  Sheokary gyrky vakuum emulsifikator mikserine yzygiderli tehniki hyzmat gerekmi?

  Sheokary gyrky wakuum emulsifikator garyjy maşyn, kosmetiki önümçilik üçin esasy enjamlaryň biridir, her aý yzygiderli gözden geçirmek we tehniki hyzmat etmek zerurdyr. Adaty gündelik önümçilik amallaryndan başga-da, wakuum emulsifikasiýa enjamlaryny nädip dogry saklamalydygy hem uly mesele .. .
  Koprak oka
 • Dik gomogenizator bilen keseligine gomogenizatoryň arasyndaky tapawut?

  Dik gomogenizator bilen keseligine gomogenizatoryň arasyndaky tapawut?

  Dik gomogenizator (bölünen gomogenizator), ýokary tizlikli işlemek üçin dişli (rotor) we gabat gelýän dişleri (stator) sürmek üçin hereketlendiriji bilen hereket edýär we gaýtadan işlenen çig mal öz agramyny ýa-da daşarky basyşyny ulanýar (edip biler nasos bilen öndürilýär) basyş edýär ...
  Koprak oka
 • Garyşyk maşyna laýyk vakuum nasosyny nädip saýlamaly?

  Garyşyk maşyna laýyk vakuum nasosyny nädip saýlamaly?

  Wakuum nasosynyň iň soňky basyşy önümçilik prosesiniň iş basyşyna laýyk gelmelidir.Esasan, saýlanan nasosyň iň soňky basyşy önümçilik prosesi talaplaryndan has ýokary ululyk tertibi bilen baglanyşykly däl.Nasosyň her görnüşiniň belli bir iş basyşy çäkleri bar, şonuň üçin ...
  Koprak oka
 • Wakuum birmeňzeş emulsifikator bilen haýsy önümleri öndürip bolar?

  Wakuum birmeňzeş emulsifikator bilen haýsy önümleri öndürip bolar?

  Wakuum birmeňzeş emulsifikator kosmetiki enjamlaryň biridir.Ylym we tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen önümçilik tehnologiýasy döwülmegini we täze bolmagyny dowam etdirýär.Wakuum gomogenizator emulsiýasy diňe bir kosmetika pudagynda däl, eýsem senagat önümçiliginde hem ulanylýar ...
  Koprak oka