Wakuum emulsifikator losyon gomogenizator mikser

Wakuum birmeňzeş emulsifikator enjamlary, müşderiniň işine görä esasly düzülen we wakuum ýagdaýynda emulsiýa edilmeli we garyşdyrylmaly önümler üçin amatly däl standartlaşdyrylan enjamdyr.Emulsifikator, ýokary ýapyşykly önümleri emulsiýa etmek we garyşdyrmak üçin pes tizlikli döwülýän diwar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Dispersiýa, emulsiýa, gomogenizasiýa, garyşdyrmak we garyşdyrmak ýaly amallar üçin amatly ýokary gyrkyjy emulsifikator bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

Kiçijik kuwwatly emulsifikator, kiçi partiýa önümçiligi ýa-da uly partiýa önümçiligi bolsun, derman, azyk, kosmetika we beýleki pudaklarda önümleriň synag synaglary üçin amatlydyr.Equipmenthli enjamlar birmeňzeş emulsifikasiýa esasy gazandan, suw küýzesinden, wakuum ulgamyndan, elektrik ýyladyşdan ýa-da bug bilen ýyladyş temperaturasyna gözegçilik ulgamyndan, elektrik gözegçiliginden we ş.m. ýokary derejeli krem, derman mazaly, losyon we ş.m. öndürmek üçin ýörite enjamdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gazanyň esasy diagrammasy

Gazanyň esasy diagrammasy

Bellik:Gazanyň bedeniniň materialy, saýlanan maşynyň kuwwatyna görä kesgitlenýär.

Parametr

Potensial

Gomogenizator motor (KW)

Garyjy motor (KW)

Wakuum nasosy (KW)

suw küýzesi (KW)

gazanyň garyndysy (KW)

suw küýzesini ýylatmak (KW)

küýzäni gyzdyrmak (KW)

15L

0.75

0.37

0.18

0.18

0.18

2

2

25L

1.1

0.37

0.18

0.18

0.18

2

3

50L

2.2

0.75

0.81

0.55

0.55

6

3

100L

4

1.5

0.81

0.55

0.55

9

6

150L

4

2.2

1.5

0.55

0.55

12

6

200L

5.5

3

1.5

0.55

0.55

12

9

Geljek

Sp Gämi spreý top ýa-da CIP ulgamy bilen arassalanýar

Counter Garşy aýlanýan pyçak ulgamy we PTFE gyryjy bilen garyşmak

Hyd Gidrawlik ulgamy bilen gäminiň gapagy we gäminiň egilmegi

Glass Gazanyň önümçilik ýagdaýyna aýna çukur we aýna çyrasy bilen wizual gözegçilik ediň

Oil Nebit we suw gämisi bilen çig malyň öňüni almak

Little Eserler kiçi çeňňek we poroşok

Pip Turbageçiriji GMP standart ulgamy

Programma meýdanlary

● Gündelik himiki önümler: kosmetika, kremler, losýonlar, ýüz maskalary, arassalaýyş önümleri, diş pastasy.

● omörite dizaýnlar önümçilik talaplaryna laýyklykda elýeterlidir.

● Derman senagaty: derman mazaly, jel, asma, kapsula, agyz suwuklygy, ýokumly ergin we ş.m.

● Derman senagatynyň önümçilik ýa-da gözleg we ösüş talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

● Azyk senagaty: maýonez, salat geýmek, şokolad sousy we beýleki konditer souslary, iýmit goşundylary, içgiler, jam, ýag, haýwan iýmiti.

● Himiki serişdeler: ýuwujy serişdeler, polýaklar, çalgy ýaglary, konserwantlar, boýaglar, erginler, rezin, rezinler, aýakgap poly we beýleki umumy himiki maddalar.

● Täze materiallar: grafen, litiý batareýasynyň süýümi, polimer birleşýän materiallar, elektron himiki materiallar, ultra arassa we ultra inçe organiki däl materiallar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň