CIP arassalaýyş ulgamynyň kosmetika pudagynda ulanylyşy

Müşderiniň jikme-jik zerurlyklaryna düşünensoň, YODEE topary müşderiler üçin 5T / H akymly CIP (Arassa ýer) ulgamyny taslady we meýilleşdirdi.Bu dizaýn, emulsiýa ussahanasyny arassalamak, taýýar önüm saklaýyş gaplaryny arassalamak we material turbalaryny arassalamak bilen baglanyşykly 5 tonna ýyladyş tanky we 5 tonna ýylylyk izolýasiýa tanky bilen enjamlaşdyrylandyr.

Enjam meýilnamasyny düzýän mahaly, YODEE inersenerler topary enjamyň göwrümini we gurnama talaplaryny müşderiniň zawod gurluşyk işine sinhronlaýar.Kosmetika zawodynyň gurluşygy wagtynda, CIP ulgamy üçin ýörite otag gurulýar we suw geçirmeýän bölek funksiýasy bar.Suw geçirmeýän bölümiň artykmaçlygy, suw akymynyň tutuş zawoda täsirini azaltmakdyr.

Gurmak bilen bir wagtyň özünde, inerener toparymyz, CIP turbageçiriji enjamlarynyň hemmesini goraýar, bu turbageçiriji işleýän wagtynda temperaturanyň energiýa ýitmezligini netijeli üpjün edip biler we şeýlelik bilen CIP arassalaýyş ulgamynyň arassalaýyş enjamyna arassalaýyş täsirini azaldar.

Bütin CIP ulgamynda takyk temperatura gözegçiligini, arassalaýyş wagtyny, arassalaýyş sazlamasyny we beýleki doly awtomatiki akyl gözegçiligini gazanyp biler, tutuş ulgamyň ygtybarly, işlemek aňsat we müşderileriň zawodlary üçin ýokary hilli arassalaýyş çözgütlerini üpjün etmegini üpjün etmek üçin. akylly şertler.

CIP ulgamynyň ýyladyş tanky / izolýasiýa tankynyň suraty

1 CIP arassalaýyş ulgamynyň kosmetika pudagynda ulanylyşy

Turbany gurnamagyň suraty

2 CIP arassalaýyş ulgamynyň kosmetika pudagynda ulanylyşy 3 CIP arassalaýyş ulgamynyň kosmetika pudagynda ulanylyşy 4 CIP arassalaýyş ulgamynyň kosmetika pudagynda ulanylyşy


Iş wagty: Noýabr-17-2022