Speedokary tizlikli awtomatiki ýeke kelleli suwuk bankany doldurýan maşyn

Bazardaky yzygiderli üýtgeşmeler bilen çig malyň we zähmetiň bahasy yzygiderli ýokarlanýar.Kiçi ýa-da uly göwrümli öndürijiler zawodda köp dürli önümleriň isleglerini kanagatlandyryp bilýän doldurma enjamyny tapmak isleýärler.Umuman awtomatiki doldurma enjamy bilen deňeşdirilende, bu doldurma enjamy dürli mediýada krem, losyon we suwuklyk ýaly dürli önümleri dolduryp biler, önümi ýokarlandyrmak bilen arzan bahanyň talaplaryny kanagatlandyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“YODEE” maşyn pudagynda elmydama hyzmatyň öň hataryndady we müşderileriň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary gözlegimiziň we dizaýnymyzyň ugrudyr.Speedokary tizlikli bir kelleli awtomatiki doldurma enjamy, müşderileriň pikirleriniň käbir zerurlyklaryna laýyklykda täzeden işlenip düzüldi

Aýratynlyk

Illing Dolduryş tizligi: 35-65 çüýşe / min.Doldurmagyň anyk tizligi, çüýşäniň agzynyň doldurma gurşawyna, kuwwatyna we diametrine baglydyr.

Ing Dolduryş aralygy: 10ml-3000ml

Illing Doldurmagyň takyklygy: ± 1%

Heating Özleşdirilen ýyladyş funksiýasy

● PLC takyk gözegçilik

Rot Rotor nasosyny, servo hereketlendirijini dolandyrmak, Germaniýadan getirilen optiki süýümi ýerleşdirmek, köp re modeimli ykjam doldurma.

Aut Awtomatiki iýmitlendiriş funksiýasy bilen

Tizligi doldurmak

10-100ml 60-80 sany / min
100-300ml 45-80pc / min
300-500ml 40-60 sany / min
500-1000ml 30-45 sany / min
1000-3000ml 2000pcs / sagat

Parametr

Hopper kuwwaty 36L 36L
Material Contacthli aragatnaşyk material bölekleri SUS316 kabul edýär
Burun doldurmak Bir kelle
Howa basyşy 0.5-0.8MPa
Arza Krem, banka, losyon, suwuk, ýuwujy serişde, pasta we ş.m.
Iş basyşy 0.2-0.5MPa
Howanyň sarp edilişi 0.05 m³
Gaplamak ölçegi 1500X550X1700 mm
Jemi agram 200KG
Bir Stockada Hawa

El bilen doza tertibi prosesi:

El bilen iýmitlendirmek çüýşesi → Speokary tizlikli doldurma maşyn → El bilen doza gapagy → emiarym awtoulag belgili maşyn

DolyAutomatikiModeProcess:

Awtomatiki öwrümli iýmit çüýşesi → Speokary tizlikli doldurma maşyn → Awtomatiki ýapyş maşyny → Awtomatiki bellik enjamy

sdf

Jikme-jik konfigurasiýa we baha sanawy üçin e-poçta iberiň ýa-da YODEE toparyna jaň ediňgönüden-göni.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň